tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Hrabal

Bohumil Hrabal byl nejen výjimečným spisovatelem, ale také milovníkem koček a dobrého piva.
V letošním roce by oslavil 100. narozeniny. Městská knihovna v Praze si klasika české literatury
také připomíná, a dokonce hned v několika různých podobách. Můžete se těšit na představení
nové knihy, filmové projekce i básnicko-hudební saxofonovou kompozici. Zavzpomínejte si na
Bohumila Hrabala s námi!

Neznámý Bohumil Hrabal

Ve středu 2. dubna si připomeneme světově proslulého českého literáta tak, jak ho možná
neznáte. „V úvodu si prohlédneme právě vydávanou kroniku života a díla Bohumila Hrabala,
která vychází v nakladatelství Mladá fronta pod názvem Hlučná samota. Sto let Bohumila
Hrabala 1914/2014,“ říká Vladimír Hendrich, organizátor a moderátor celého večera. Knihu
připravili pracovníci Památníku národního písemnictví Petr Kotyk, Světlana Kotyková a Tomáš
Pavlíček, kteří pro tento večer vybrali stovky unikátních diapozitivů, dokumentujících dodnes
téměř neznámá fakta ze spisovatelovy korespondence i původní podobu původních strojopisů
Hrabalových básní, povídek a románů.

Osobnost Bohumila Hrabala si připomeneme i na filmovém plátně. „Nejprve si promítneme
krátkou sekvenci z málo známého dokumentu Vladimíra Merty ...Jedna židle přebývá, ve
kterém Bohumil Hrabal vzpomíná na tehdy zesnulého Karla Kryla. Následovat budou takřka
zapomenuté televizní pořady Zdeňka Potužila. V diskuzní koláži Znění zlatého zvonu se
Bohumil Hrabal spolu s Karlem Dvořákem a Ladislavem Vereckým zamýšlí nad dílem Karla
Jaromíra Erbena. A v následujícím dokumentu Setkání s Bohumilem Hrabalem se Zdeně
Hadrbolcové v uvolněném dialogu podařilo získat jedinečné svědectví o spisovatelově
duchovním zázemí. Oba pořady byly natočeny v autentickém prostředí, ve spisovatelově
Hájence v Kersku,“ přibližuje originální program Vladimír Hendrich.

Bohumil Hrabal v Domě čtení

Hned o den později, ve čtvrtek 3. dubna, pokračujeme v Domě čtení, tentokrát hudebně.
„Saxofonista Jan Grunt v české premiéře vystoupí se svou básnicko-hudební kompozicí na
motivy textů, a proloženou texty, Bohumila Hrabala. Autentické výroky pro něj vybral Pavel
Jonák. Celá výsledná skladba by tak měla být imaginárním rozhovorem trojice
Grunt/Hrabal/Jonák“, vysvětluje Josef Straka, knihovník a organizátor akce.

Úplný program akcí Městské knihovny v Praze najdete na stránce www.mlp.cz/akce .

Hrabalovy kočky (aneb Perlička na závěr)

Bohumil Hrabal byl známým milovníkem koček. Obklopil se jimi po smrti své manželky Elišky,
aby si nepřipadal tak osamělý. Jeho kočičí tlupa čítala i přes dvacet mňoukajících přátel. Na
sklonku spisovatelova života se o kočky začal starat Pražský spolek ochránců zvířat, který
provozuje útulky pro opuštěné pražské kočky.