tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Senioři

Ačkoli občanský zákoník, který platí od ledna 2014 výslovně stanoví právo nájemce chovat domácí zvířátka v bytě a toto ustanovení je možno použít i na smlouvy o ubytování v ubytovacích zařízeních, včetně domovů pro seniory a podobných, často narážíme na to, že k nám do útulku přicházejí nešťastné kočky, jejichž majitelé se přestěhovali do domu s pečovatelskou službou, domova pro seniory či podobného zařízení sociální péče. A tam jim pobyt zvířátka NEPOVOLILI!!!

Ve chvíli, kdy na téma ponechání zvířete u původního majitele (protože odloučení působí bolest jak majiteli, tak kočičce či pejskovi a často urychlí jejich smrt) jednám s vedením takového zařízení, dozvídám se: "Ne, u nás je to zakázané, náš vnitřní řád to říká jasně". Přitom občanský zákoník jasně stanovuje práva, která nemohou být krácena, a to ani interním nařízením. Skutečnost je ale taková, že v mnoha zařízeních není dbáno zákonem stanovených práv jejích uživatelů. Renomovaná advokátní kancelář, na kterou jsem se jménem PSOZ s tímto opakovaně řešeným problémem obrátila, se jím do hloubky zabývala a zde najdete článek odborníků o této problematice:  https://www.epravo.cz/top/clanky/zakaz-domacich-mazlicku-v-domovech-pro-seniory-106972.html

Děkujeme právníkům, Mgr. Miroslavu Uřičařovi a Mgr. Alexandrovi Lioliasovi za sepsání článku o který se nadále hodláme při řešení podobných situací opírat. A totéž doporučujeme i všem z vás, komu není toto pohrdání zákonem a poškozování zájmů zvířat i lidí lhostejné.

Hanka Janišová, PSOZ