tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Zvířata na lodích
Vážení přátelé zvířat,

přinášíme dvě zprávy týkající se dálkové přepravy zvířat.

Právní analýza španělských advokátů bez vší pochybnosti uvádí hlavní viníky nedávného utrpení dobytka v plavidlech Elbeik a Karim allah – jsou jimi španělské, turecké a libyjské orgány, orgány EU, společně s přepravci, organizátory cesty a majiteli zvířat. Zpráva také uvádí, že dálkové transporty se zvířaty, mimo území EU, by vůbec neměly být schvalovány.

Přes 2 600 zvířat (býčků a jalovic), určených na porážku do Turecka bylo 3 neuvěřitelné měsíce, od poloviny prosince 2020 do března 2021, drženo v lodích, když je turecké a poté i libyjské orgány odmítly vpustit kvůli podezření na infekční katarální horečku. Majitelé zvířat se je snažili prodat v dalších zemích mimo EU a prodlužovali utrpení zvířat. Teprve až v březnu 2021 bylo plavidlům nařízeno, aby se vrátily zpět do Španělska, kde byla zubožená zvířata v agónii nouzově utracena na mobilních jatkách hned u lodí. Osudy zvířat, bohužel, neměly šanci na dobrý konec.

Mnozí z Vás se zapojili do našich výzev. Pomohli jsme společně docílit alespoň návrat zvířat do EU. Zde legislativa vyžaduje porážku zvířat po předchozím omráčení – na rozdíl od praxe v muslimských zemí. Tam, i na základě řady důkazů z provedených investigací, dochází k manipulaci a porážce zvířat obzvlášť brutálním způsobem.

Záběry na zvířata v Elbeik, natočeno posádkou v březnu.

Analýza odkrývá odpovědnost za utrpení zvířat a porušování předpisů EU, Španělska a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Odhaluje liknavost, neprofesionalitu, pasivitu orgánů EU (Španělsko a poté Evropská komise měly po prvním odmítnutí zvířat v Turecku nařídit lodím cestu zpět) a bezohledné jednání majitelů zvířat, organizátorů přepravy a přepravců.

Ptáme se: Kolik zvířecích tragédií ještě byrokraté v EU a v členských zemí potřebují? Budeme nadále informovat o vývoji ve vyšetřování.

VAŠE POMOC JE VELMI DŮLEŽITÁ!

- pro zastavení dálkových transportů zvířat,

- za konec týrání a doslova mordování v mnoha zemích mimo Evropu,

- aby zvířata žila a dožila v zemi svého narození.

PODEPIŠTE, SDÍLEJTE, ŠIŘTE naši PETICI vládě a parlamentu ČR

Děkujeme všem, kteří jste petici podepsali a posíláte ji dál.

Finanční podpora dárců nám umožňuje pokračovat.

Podpořte naši činnost

 

Připojujeme dobrou zprávu pro zvířata na druhé straně světa:

Zákaz vývozu dobytka z Nového Zélandu

Nový Zéland v dubnu zakázal vývoz dobytka určeného k chovu od roku 2023 (NZ ve velkém vyváží dobytek do Číny). Zákaz exportu za účelem porážky byl ze Zélandu zastaven od roku 2007. Oba zákazy (tj. vývoz dobytka za účelem chovu i porážky) následovaly až po velikých zvířecích i lidských tragédiích.


České ministerstvo zemědělství, bohužel, naopak, transporty zvířat podporuje a demagogicky celý tento protizákonný proces obhajuje.

V rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU jsme od února letošního roku předložili MZe několik návrhů v rámci pracovní skupiny „dobré životní podmínky zvířat“, včetně podmíněnosti dotací pro chovy zvířat.

S pozdravem za Společnost pro zvířata

Dita L, Michala, Adéla

 


s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

www.spolecnostprozvirata.cz

www.stoptransport.cz
č. účtu: 15 81 82 860/0300