tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

V úterý 2. dubna 2013 proběhla mimořádná členská schůze PSOZ. Na programu byly tyto body:
1. Zahájení, volba skrutátorů 
2. Přijetí nových členů
3. Projednání návrhu na čestné členství
4. Zpráva předsedkyně o činnosti spolku
5. Zpráva o hospodaření
6. Diskuse
7. Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření spolku 
8. Změny ve výboru PSOZ
9. Volba revizní komise PSOZ
10. Informace o dalších plánech PSOZ (zejména o novém útulku v Klecanech, jeho fungování a provozu, spolupráci s veterináři apod.)
11. Změna stanov 
12. Usnesení a závěr

 


Od 2.4. pracuje nový výbor PSOZ, ve složení (pořadí dle abecedy): Markéta Holečková, Radoslava Horčičková, Hana Janišová, Lucie Jelínková, Petra Wojnarová.

Dále pracuje revizní komise ve složení: Jitka Nalevajková, Adéla Vlčková, Ondřej Černý.


Čestným členem PSOZ byl - vzhledem k obrovským zásluhám o vybudování nového útulku "Kocour Felix - kočičí dům PSOZ" v Klecanech - jmenován Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.


Kompletní zápis z mimořádné členské schůze doplněný o určení jednotlivých funkcí členů výboru bude zveřejněn v týdnu od 8.4.