K prohlášení ředitele ZOO v Táboře se v plné míře přidává i Pražský spolek ochránců zvířat. Naléhavě vyzýváme všechny naše příznivce, aby tuto informaci dále šířili a kdo jen může, aby se zasadil, aby zhůvěřilost, jakou je norování nemohla projít! 

Mimochodem, nejde „jen“ o lišky. Myslivci pro výcvik norovacích psů používají koťata, protože lišek nemají dostatek.

Všem vám děkuji!

Hana Janišová, předsedkyně PSOZ