O SPOLKU

Pražský spolek ochránců zvířat působí již desítky let a pod tímto názvem existuje od roku 1991. Jeho posláním je ochrana zvířat, zejména péče o opuštěná, poraněná, nemocná a týraná zvířata. Ročně se nám daří zachránit několik stovek bezprizorných koček, kterým po odchytu zabezpečíme veterinární ošetření a kastraci a buď je vypouštíme zpět do původní lokality, čímž se zabrání jejímu zabydlení nově příchozími nekastrovanými a nemocnými zvířaty, anebo jim aktivně sháníme nové majitele.

Zvířata neskončí navždy v našem útulku či depozitech: okolo 300 vyléčených a očkovaných zvířat každý rok umístíme k novým lidem. Pražský spolek ochránců zvířat je dobrovolné sdružení lidí, kteří se aktivně zapojují do ochrany a péče o opuštěná zvířata. Přestože máme v názvu „Pražský“, nenecháme v nouzi žádné zvíře, protože kočičích depozit a útulků je žalostně málo a jejich kapacity jsou vzhledem k situaci mizivé. V současné době pečujeme v našem útulku a „dočaskách“ o skoro dvě stě zvířat, jejichž jedinou šancí je domov u hodných lidí.

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost a ochranu ze strany člověka. Bohužel se dnes a denně setkáváme s hladovými a nemocnými zvířaty, která živoří u popelnic, vyhnáni svými tzv. pány, pokud je rovnou nezabili nebo nepřivázali v lese ke stromu, výjimkou nejsou ani krabice s čerstvě narozenými koťaty, pohozené tamtéž.

V zařízeních Pražského spolku ochránců zvířat, na rozdíl od některých městských útulků u nás i ve světě, zásadně nepraktikujeme utrácení zvířat z důvodu překročení určité doby pobytu! Při naší činnosti jsme odkázáni výhradně na dary a příspěvky od stejně smýšlejících lidí, firem a úřadů. Pomoci může opravdu každý, i firmy, podnikající ve zdánlivě nesouvisejícím oboru nám pomohou významně pomoci!

ORGÁNY PSOZ

Výbor spolku: Předsedkyně: Hana Janišová

Místopředsedkyně: Gabriela Bednářová, Klára Zemanová

Čenky výboru: Alena Bansethová, Sabina Friedrichová, Lucie Melišová

Dozorčí rada: Jitka Nalevajková, Adéla Vlčková, Ondřej Černý